Test samostalnosti

Testsamostalnosti.rs je web aplikacija koja omogućava samostalnu i sigurnu procenu ispunjavanja zakonske obaveze Testa samostalnosti, koji obavezuje sve preduzetnike i pravna lica koji sarađuju sa njima.

Kompletna analiza

Ova aplikacija dodatno upotpunjuje set usluga koje pruža Pausal.rs, omogućavajući preduzetnicima potpunu analizu njihovog statusa i odnosa sa klijentima. Lansirana u novembru 2022. godine, ova aplikacija je ključni korak ka kompletnom i sveobuhvatnom upravljanju poslovanjem preduzetnika.

Testsamostalnosti.rs koristi jednostavnu terminologiju na osnovu koje pruža ekspertsku analizu statusa preduzetnika u odnosu sa klijentima.

(Ne)Samostalnost

Ova analiza omogućava procenu specifičnosti poslovnog odnosa, identifikuje ključne elemente samostalnosti preduzetnika i pravnih lica koja ih angažuju, i time smanjuje mogućnost nepredviđenih situacija tokom poreske kontrole.

Ukoliko krajnji izveštaj koji dobijate ispunjavanjem aplikacije testsamostalnosti.rs proceni samostalnost dobićete jasne i snažne argumente koje možete koristiti tokom poreske kontrole.

S druge strane, ukoliko krajnji izveštaj proceni da postoji nesamostalnost odnosa, dobićete smernice o tome na kojim aspektima poslovanja treba da radite kako biste izbegli neželjene poreske kazne.

Smanjite rizik od poreskog prekršaja

Korišćenje Testsamostalnosti.rs omogućava preduzetnicima i pravnim licima koji ih angažuju da steknu sigurnost u svom poslovanju, smanje rizik od plaćanja poreskih kazni i izbegnu nejasnoće u vezi sa njihovim statusom.

Uz kombinaciju Pausal.rs i Testsamostalnosti.rs, preduzetnici imaju sve što im je potrebno da uspešno vode svoje poslovanje, pridržavaju se zakonskih propisa i regulativa, i smanje rizike i nejasnoće u vezi sa svojim statusom.

Zanima vas Test Samostalnosti?

Istražite naše digitalne proizvode

pausal.rs

Set usluga koje omogućavaju samostalno poslovanje paušalno oporezovanih preduzetnika putem web aplikacije.

Paušal Blog

Otkrijte Pausal Blog – vašeg saveznika i vodiča za administrativne i poreske teme, dizajniran za preduzetnike i frilensere.