Employer of Record

Ako želite da obezbedite uslove za rad licu iz Srbije, naša sveobuhvatna usluga vas oslobađa od kompleksonosti lokalnih propisa i poreza. Bez obzira na to da li vam je potrebna kratkoročna podrška projektu ili dugoročno proširenje radne snage, prilagođavamo se vašim specifičnim zahtevima i kreiramo jedinstveno rešenje.

Angažovanje radnika

Naša ponuda usluga ide dalje od pružanja podrške frilenserima i kompanijama. Brinemo se o svim važnim aspektima radnog odnosa. To uključuje pripremu neophodnih dokumenata poput ugovora o zapošljavanju, aneksa ugovora i postupanja sa sporazumima o prestanku rada, odlukama o bonusima i obustavama zarade i sl.

Osim toga, pažljivo vodimo evidenciju o odsustvu zaposlenih, obezbeđujući usklađenost sa radnim propisima i besprekorno upravljanje vašom radnom snagom. Sa našim stručnim znanjem, možete biti sigurni da vaši radnici ostvaruju sva prava, dok vi možete da se usmerite na optimizuju produktivnosti.

Zaposleni ostvaruju sva prava

Lica koja želite da angažujete mogu da ostvare sva prava iz radnog odnosa – bolovanje, porodiljsko odsustvo, godišnji odmor, zdravstveno osiguranje za zaposlenog i članove njegove porodice, penziono osiguranje, kreditna sposobnost, potvrde o zaposlenju (za vrtić, vize itd.).

Svaki zaposleni će imati kontakt osobu koja će im pružati pomoć u vezi različitih potreba koje zaposleni može da ima – tumačenje platnih listića, pomoć pri popunjavanju dokumenata za banku, poreza na lični dohodak. itd.

Privatno zdravstveno osiguranje

Osim obaveznog (državnog) zdravstvenog osiguranja, zaposlenima se takođe pruža privatno zdravstveno osiguranje.

Ako zaposleni žele, mogu obezbediti privatno zdravstveno osiguranje i članovima svoje porodice. Ako poslodavac ne želi da nadoknadi ove troškove, oni se mogu odbiti iz plate zaposlenog, a trošak je povoljniji nego da zaposleni samostalno zaključe polisu sa osiguravajućom kompanijom.

Opšte informacije

Zaposleni mogu raditi puno radno vreme ili nepuno radno vreme. Pun radni dan podrazumeva 40 sati rada nedeljno. Prekovremeni rad je ograničen na 8 sati nedeljno i 4 sata dnevno i plaća se po stopi od 126% od redovne plate. Zaposleni se može zaposliti na određeno ili neodređeno vreme. Isti zaposleni se može zaposliti do 2 godine na određeno vreme kod istog poslodavca.

Zaposleni može imati probni period koji ne može trajati duže od 6 meseci, tokom kojeg bilo koja strana može okončati odnos sa pet dana prethodnog obaveštenja.

Odsustva

Zaposleni ostvaruju prava na nadoknade u slučaju bolovanja, kao i pravo na 20 dana plaćenog godišnjeg odmora i 12 državnih praznika.

Porodiljsko odsustvo se u potpunosti refundira nakon 30 dana, tako da ste obavezni da isplatite platu zaposlenoj samo za prvih 30 dana. Porodiljsko odsustvo se u potpunosti refundira nakon 30 dana, tako da ste obavezni da isplatite platu zaposlenoj samo za prvih 30 dana.

Bolovanje se refundira u iznosu od 65% zarade nakon 30 dana bolovanja.

Ako želite da vaš zaposleni dobije pun iznos plate tokom perioda bolovanja, bićete obavezni da nadoknadite 35% njegove plate tokom tog perioda.

Sva druga plaćena odsustva zaposlenih u potpunom iznosu snosi poslodavac.

Prekid radnog odnosa

Poslodavci moraju dati objašnjenje u pisanoj formi i najmanje 8 dana unapred ukoliko je otkaz zasnovan na učinku zaposlenog. Obrazloženje mora sadržati razlog za otkaz, dokaze i mogućnost da zaposleni odgovori i poboljša svoj učinak.

Nepoštovanje postupka može rezultirati sudskim poništavanjem otkaza.

Period obaveštenja – Poslodavac mora dati minimum 8 dana upozorenja pred otkazni rok. Zaposleni koji prekida radni odnos mora dati najavu otkaza 15 dana pre.

U slučaju otpuštanja, obavezan je otkazni rok od 30 dana.

Otpremnina – U slučaju otpuštanja zaposlenom se isplaćuje otpremnina u iznosu od najmanje jedne trećine redovne zarade za svaku godinu rada.

Zanima vas EOR usluga?

Druge usluge koje pružamo

Računovodstvo

Clever Group pruža računovodstvene usluge klijentima registovanim u Srbiji. Naše usluge su godinama bile specifično usmerene ka IT industriji.

Business Support

Ako želite da se usredsredite na svoju delatnost, uz redovne izveštaje i obavljene administrative poslove, Clever Group je prava adresa.

Ljudski resursi

Briga o ljudskim resursima i pažljivo vođenje radne snage ključni su faktori za uspešno poslovanje svake kompanije.