Potpuno razumemo! Prepustite sve operativne zadatke nama i obezbedite sebi ličnog finansijsko-administrativnog agenta koji će se baviti svim preprekama s kojima se susretnete.